Olet tässä: EtusivuSeuran toimintaSukututkimusSukututkimuksen rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste 13.8.2013

 

1. Rekisterinpitäjä

Sukuseura Skytät ry

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Martti Skyttä, sukututkimusvastaava, varapuheenjohtaja
Kaarelantie 16 B, 00430 Helsinki
m.skytta(at)kolumbus.fi

Jukka Skyttä, sukuseuran puheenjohtaja
Koivikkotie 21 A 2, 01620 Vantaa
jukka.skytta(at)hotmail.fi

3. Rekisterin nimi

Sukuseura Skytät ry:n sukututkimusrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisujen tuottaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan
- nimi, syntymäaika ja –paikka, vihkimisaika ja –paikka, kuolinaika ja –paikka, arvo ja ammatti
- muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot,
- suostumus- ja kieltotiedot erikseen suojattuina.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

- väestötietojärjestelmä
- muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit
- painetut lähteet
- sukuun kuuluvien antamat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

ATK-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Manuaaliset aineistot ovat lukitussa tilassa. Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkistaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.

 

Joomla Templates: by JoomlaShack